Skip to content

Substraten voor waterinfiltratie en waterretentie

Het veranderende klimaat vraagt om slim watermanagement. Het juiste substraat is essentieel in klimaatadaptieve ondergrondse groeiplaatsen.

BVB Landscaping Eindhoven Clausplein daktuinsubstraat

Klimaatadaptatie in gemeenten

Weerbaarheid tegen de gevolgen van het veranderende klimaat is een opgave waar iedere gemeente voor staat. Zowel wateroverlast als hitte en droogte zijn grote uitdagingen in steden en dorpen. Een belangrijk antwoord hierop is slim watermanagement. Substraat levert hieraan een aanzienlijke bijdrage.

BVB Landscaping levert maatwerk substraten voor waterretentiesystemen op parkeerdaken of groendaken, in samenwerking met gerennommeerde partners. Ook wordt al jaren in vele gemeenten Citykross toegepast; een klimaatadaptief waterinfiltratieconcept voor ondergrondse groeiplaatsen.

BVB Landscaping Citykross watermanagement openbaar groen ondergrondse groeiplaats substraat stadsbomen

Citykross: waterinfiltratie voor ondergrondse groeiplaatsen

Een Citykross groeiplaats biedt een oplossing voor zowel wateroverlast en hittegolven als voor de moeilijke groeiomstandigheden van bomen en planten.

Citykross is gemaakt van gesteente, een speciaal voedingssubstraat en UrbanActive kool. Door de speciale opbouw is de groeiplaats in staat veel hemelwater op te vangen, dit enerzijds te laten infiltreren in de omgeving, en anderzijds voldoende water vast te houden voor drogere perioden.

Leer meer over dit klimaatadaptieve concept in de Citykross video!

BVB Landscaping Waterbuffer waterberging Grindkoffer UrbanSteenslag

Substraat in grindkoffer

De grindkoffer als waterbergingsconstructie bestaat uit een skelet van kwartsgesteente met een holle ruimte van minimaal 45%, waarvan de stenen maximaal 22mm groot zijn. Deze waterberging kan 400 liter per m3 bufferen. De grindkoffer dient in zijn geheel ingesloten te worden door een permeabel scheidingsdoek, zodat er geen vervuiling kan plaatsvinden.

De constructie heeft van nature een capillaire werking in combinatie met onder andere groeiplaatsen in open grond, groeiplaatsen in verharding en grastegelconstructies. In de grindkoffer wordt veeal gebruik gemaakt van het product Waterberging kwarts 16-22, ook wel UrbanSteenslag 16-22, te vinden in onze productcatalogus.

BVB Landscaping Waterbuffer waterberging krattensysteem

Substraat in krattensysteem

Het waterbergingssysteem met infiltratiekratten is een geavanceerd, klimaatadaptief ontwerp waarmee veel water geborgen kan worden in een relatief kleine ruimte. Het loos- en bergingsvermogen van het krattensysteem is instelbaar, waardoor ingespeeld kan worden op piekbuien en andere weersvoorspellingen.

Het systeem bestaat uit infiltratiekratten waar per 5 m2 drainzand wordt aangebracht ter voorkoming van een capillaire breuk. Door een scheidingsdoek is het krattensysteem bestand tegen vervuiling. Omdat de ondergrond helemaal vlak moet zijn, dient de aanleg met precisie te worden uitgevoerd.

BVB Landscaping Waterbuffer waterberging UrbanSteenwolpaneel

Substraat in steenwolpaneel

Het steenwolpaneel als waterbergingssysteem kan ongeveer 950 liter per m3 bufferen. Steenwol heeft van nature al een capillaire werking, waardoor het water goed kan worden verdeeld over het paneel.

Omdat het van nature ook bestand is tegen vervuiling, kan het steenwolpaneel zonder scheidingsdoek aanbracht worden.

Deze waterbergingsconstructie is toepasbaar in veel denkbare situaties; in groeiplaatsen in open grond en onder verharding, in grastegelconstructies en bij maatwerk groeiplaatsen. Het substraat wordt afgestemd op de groeiplaats ter plekke.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over substraten, klimaatadaptieve ontwerpen en waterbergingssystemen in de openbare ruimte contact op met onze adviseurs.

Zoek

Naamswijziging BVB Landscaping!

Per 1 augustus 2023 is de administratieve bedrijfsnaam BVB Landscaping B.V. gewijzigd in: Kekkilä-BVB Grubbenvorst B.V.

Voor vragen, advies, offertes of orders kunt u ons bereiken
via 077-799 8170.