Skip to content

Substraten voor waterinfiltratie en waterretentie

Het veranderende klimaat vraagt om slim watermanagement. Het juiste substraat is essentieel in klimaatadaptieve ondergrondse groeiplaatsen.

Waterbergingssubstraten

Weerbaarheid tegen de gevolgen van het veranderende klimaat is een opgave waar iedere gemeente voor staat. Zowel wateroverlast als hitte en droogte zijn grote uitdagingen in steden en dorpen. Dit vraagt om slim watermanagement. Substraat levert hieraan een aanzienlijke bijdrage.

BVB Landscaping levert substraten voor bv. wadi’s, groene parkeerplaatsen of waterretentiesystemen op groendaken. Ook wordt in veel gemeenten Citykross toegepast; een integraal waterinfiltratieconcept voor ondergrondse groeiplaatsen.

Substraten voor watermanagement
BVB Landscaping Urban wadi waterinfiltratie

Urban wadi’s

Wadi’s zijn een goede manier om water te laten infiltreren en te bergen in stedelijk gebied. Een wadi is feitelijk een verlaging van de landschapsbodem, waar overtollig hemelwater uit het omliggende gebied naartoe kan en waar beplanting in kan groeien.

Het is een steeds vaker toegepaste oplossing voor zowel wateroverlast als droogte. Als een wadi namelijk slim is aangelegd, kan hij niet alleen water opvangen, maar ook langdurig bergen. En daar profiteert het groen van in tijden van droogte.

Wadi’s worden vaak aangelegd in nieuwe wijken, maar ook bij de herinrichting van bestaande locaties.

BVB Landscaping Urban wadi waterinfiltratie

Substraat voor wadi’s

Bij wadi’s is het van belang een goede balans te vinden tussen de waterinfiltrerende en waterbergende eigenschappen van het substraat. De fysische opbouw van de wadi zorgt ervoor dat water kan infiltreren, voldoende ten gunste komt van planten en dat er voldoende voeding beschikbaar is om plantgroei te faciliteren. Dit is allemaal sterk afhankelijk van de omgevingsbodem. Het is dus van belang dat deze eerst in kaart wordt gebracht.

Geen ruimte in de wijk voor een wadi? Dan is er de mogelijkheid tot ondergrondse waterinfiltratie en -berging door middel van het Citykross systeem.

BVB Landscaping Citykross watermanagement openbaar groen ondergrondse groeiplaats substraat stadsbomen

Citykross: waterinfiltratie voor ondergrondse groeiplaatsen

Een Citykross groeiplaats biedt een oplossing voor zowel wateroverlast en hittegolven als voor de moeilijke groeiomstandigheden van bomen en planten.

Citykross is gemaakt van gesteente, een speciaal voedingssubstraat en UrbanActive kool. Door de speciale opbouw is de groeiplaats in staat veel hemelwater op te vangen, dit enerzijds te laten infiltreren in de omgeving, en anderzijds voldoende water vast te houden voor drogere perioden.

Leer meer over dit klimaatadaptieve concept in de Citykross video!

BVB Landscaping Waterbuffer waterberging Grindkoffer UrbanSteenslag

Substraat in grindkoffer

De grindkoffer als waterbergingsconstructie bestaat uit een skelet van kwartsgesteente met een holle ruimte van minimaal 45%, waarvan de stenen maximaal 22mm groot zijn. Deze waterberging kan 400 liter per m3 bufferen. De grindkoffer dient in zijn geheel ingesloten te worden door een permeabel scheidingsdoek, zodat er geen vervuiling kan plaatsvinden.

De constructie heeft van nature een capillaire werking in combinatie met onder andere groeiplaatsen in open grond, in verharding en grastegelconstructies. In de grindkoffer wordt veelal gebruik gemaakt van het product Waterberging kwarts 16-22, ook wel UrbanSteenslag 16-22, te vinden in onze productcatalogus.

BVB Landscaping Waterbuffer waterberging krattensysteem

Substraat in krattensysteem

Het waterbergingssysteem met infiltratiekratten is een geavanceerd, klimaatadaptief ontwerp waarmee veel water geborgen kan worden in een relatief kleine ruimte. Het loos- en bergingsvermogen van het krattensysteem is instelbaar, waardoor ingespeeld kan worden op piekbuien en andere weersvoorspellingen.

Het systeem bestaat uit infiltratiekratten waar per 5 m2 drainzand wordt aangebracht ter voorkoming van een capillaire breuk. Door een scheidingsdoek is het krattensysteem bestand tegen vervuiling. Omdat de ondergrond helemaal vlak moet zijn, dient de aanleg met precisie te worden uitgevoerd.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over substraten, klimaatadaptieve ontwerpen en waterbergingssystemen in de openbare ruimte contact op met onze adviseurs.

Zoek