Skip to content

Duurzaamheid & kwaliteit bij BVB Landscaping

BVB Landscaping investeert doorlopend in verduurzaming van producten en productieprocessen. Zo groeien we samen naar een betere toekomst.

Ondersteuning bij verduurzaming

De Europese Unie heeft ambitieuze klimaatdoelen gesteld. Deze betekenen voor de klanten van Kekkilä-BVB zowel kansen als uitdagingen.

BVB Landscaping ondersteunt haar klanten hierbij, o.a. door het delen van onze jarenlange expertise op het gebied van organische substraten en door continue bezig te zijn met de verdere verduurzaming van onze producten en processen. Tevens wordt gebruik gemaakt van de Milieu Kosten Indicator.

LCA Life Cycle Analysis BVB Landscaping

Milieukostenindicator

Ons doel is om de productie en levering van substraten doorlopend te verduurzamen. BVB Landscaping maakt gebruik van de MKI om de klant inzicht te geven in hoe duurzame keuzes effect hebben op financiële resultaten.

De MKI wordt berekend op basis van de Life Cycle Analysis. Deze meet de duurzaamheidsprestatie van producten en kijkt naar het proces vanaf grondstofwinning totaan levering op locatie (cradle to client). Bij de MKI-meting wordt gebruik gemaakt van de methodieken ISO14040, ISO14044 en EN15804.

Onderzoek & ontwikkeling

BVB Substrates is de enige substraatproducent in de openbaargroensector die een eigen onderzoeksfaciliteit heeft. De afdeling R&D verricht onderzoek naar nieuwe grondstoffen, verbetering van recepturen en aanscherping van productspecificaties. BVB werkt hiervoor samen met onderzoeksinstituten zoals Wageningen University & Research en KIWA Koac.

BVB Substrates Landscaping research

Kwaliteit borgen

De mate waarin bij BVB Landscaping kwaliteit wordt nagestreefd en geborgd is uniek in de openbaar groen sector. BVB Landscaping controleert alle producten op fysische en chemische eigenschappen.

Van iedere vracht substraat wordt door BVB Research zes maanden een monster bewaard ter eventuele (her)controle. Tevens wordt bij iedere vracht een pH- en EC-meting uitgevoerd om te controleren of de vracht voldoet aan ISO-specificaties. Door deze eindcontrole en de track- and traceability van de producten, borgt BVB Landscaping de kwaliteit van haar substraatproducten.

Care for life Kekkila BVB substrates Landscaping

Certificering

BVB Landscaping voldoet aan kwaliteitsnormen ISO9001 en ISO26000, waarmee bedrijven een aantoonbare bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving – en de factoren mens, maatschappij (people) en milieu (planet) een bijdrage leveren aan het maken van winst (profit).

BVB Landscaping is bovendien BRL 9335-4 gecertificeerd voor alle grond die geleverd wordt vanaf de locatie in Nijmegen, en BRL 9341 gecertificeerd voor bomengranulaten en daktuinsubstraten.

Alle producten kunnen binnen bovenstaande normen PFAS-vrij gemaakt en conform BBK (besluit bodemkwaliteit) toegepast worden.

Duurzaam in de praktijk

Eén van de meest duurzame methoden ingezet door BVB Landscaping in openbaar groen is het opwaarderen van gebiedseigen grond.

Zoek

BVB kwaliteitssubstraten nu ook in Noord-Nederland verkrijgbaar!

Vanaf 1 mei 2021 zijn BVB Landscaping en Donker Groen een intensief samenwerkingsverband aangegaan. Op hun productielocatie in Sneek zal Donker Groen vanaf heden de kwaliteitssubstraten van BVB voor Noord-Nederland gaan produceren. Hiermee creëren we landelijke dekking in het leveren van kwaliteitssubstraten voor het openbaar groen!
Lees meer over onze partners op de pagina Over ons.