Skip to content

Substraten voor groene parkeerplaatsen

Een parkeerplaats wordt zwaar belast en heeft een natuurlijke waterafvoer nodig. BVB Landscaping levert funderingssubstraat en inveegsubstraat voor ècht groene parkeerplaatsen en heeft hierin verschillende samenwerkingsverbanden.

BVB Landscaping substraat funderingssubstraat drone Huebner Lee groene parkeerplaats Naaldwijk

Grasparkings en waterinfiltratie

Steeds meer gemeenten leggen grasparkings aan. Het brengt groen in een stedelijke omgeving, op plekken waar van oudsher veel beton ligt. Bovendien biedt het een klimaatadaptieve, fraaie oplossing voor de problemen waar we steeds vaker mee kampen.

Een groene parkeerplaats biedt als natuurlijke filtering van regenwater een oplossing voor wateroverlast en gaat tegelijkertijd hittestress tegen omdat het vele vierkante meters aan beton vervangt. Daarnaast borgt het de biodiversiteit in een stedelijke omgeving.

BVB Landscaping Groene parkeerplaats Best

Grastegels en graszadenmix

Onderdeel van het succes van een groene parkeerplaats is de keuze van de juiste grastegel en het juiste graszaad. Het gebruik van een afgeschuinde, slim vormgegeven grastegel is belangrijk. alsmede het type substraat waarin het graszaad wordt verwerkt. Bij gebruik van het juiste substraat en graszaad kan er binnen een jaar een ongekend gezonde wortelgroei plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld op deze foto te zien is.

De substraten die geschikt zijn om door te mengen met graszaad, zijn te vinden in onze productcatalogus. BVB Landscaping werkt bij grasparkings samen met enkele gerenommeerde partners.

BVB Landscaping Grastegelsubstraat grastegel waterinfiltratie waterbuffer

Substraat groene parkeerplaatsen

Een echt groene parkeerplaats bestaat uit grastegels met een stevige fundering van BVB Urban Grastegelsubstraat. Met 40-45% doorwortelbaar volume is dit product zeer geschikt voor wortelgroei van het gras en buffering van water en voedingsstoffen. Het heeft de juiste pH waarde, een optimale vochtbalans voor grassen en hoge waterdoorlaatbaarheid.

In het grastegelsubstraat wordt een speciale blend van graszaden gemengd, afgestemd op de vaak droge omstandigheden en hoge verkeersbelasting van een parkeerplaats. Voor optimaal resultaat wordt het substraat gecombineerd met een speciale grastegel. Doordat deze grastegel een speciaal facet heeft, wordt de tegel optimaal gevuld en worden de groeipuntjes van het gras niet kapot gereden.

BVB Landscaping Grastegelsubstraat grastegel waterbuffer waterinfiltratie UrbanSand groene parkeerplaats

Funderingssubstraten

Gemiddeld belastbare parkeerplaatsen worden aangelegd met BVB Urban Grastelgelfundatie 60-40. Bij een zwaar belastbare parkeerplaats voor bussen en vrachtverkeer wordt de fundering opgebouwd met 25 cm BVB Urban Grastegelfundatie 70-45, met daarop 5 cm Urban Grastegelfundatie 60-40 als vlijlaag. Hierdoor kunnen de grastegels snel en vlak gelegd worden.

De draagkracht van BVB Urban Grastegelfundatie is vergelijkbaar met een puinfundatie. Tevens biedt het voeding, water en ruimte voor wortels. Bij overvloedige regenval is de opbouw in staat het overtollige water af te voeren naar de onderliggende bodem, vanwaar het in de ondergrond infiltreert.

De graphic toont een situatie waarop hemelwaterafvoer kan worden aangesloten. Het onderste gedeelte is een steenskelet dat 400 liter water per m3 buffert en zo piekbuien kan opvangen. Lees meer over onze klimaatadaptieve oplossingen voor waterberging.

Blijvend groene parkeerplaatsen

Een écht groene parkeerplaats in een stedelijke omgeving kan zwaar belast worden en heeft een natuurlijke afwatering. Kolken en riolen worden nagenoeg overbodig en de grondwaterstand in een stad blijft beter op niveau. Bij de realisatie van een groen blijvende parkeerplaats is het type funderingssubstraat en inveegsubstraat van belang, maar ook een geschikte grastegel. Voor de realisatie van grasparkings werkt BVB Landscaping nauw samen met enkele partners op dit gebied.

Zoek