Skip to content

Substraat voor groeiplaatsen op hoogte

Daktuinen en andere groeiplaatsen op hoogte brengen veel voordelen in stedelijk gebied. Ze zorgen voor tijdelijke opvang van regenwater, voor zuivering van de stadslucht, fijnstofreductie en biodiversiteit. Daktuinen hebben een isolerende werking en bieden bescherming tegen weersinvloeden. Het type daktuinsubstraat heeft een zeer grote invloed op al deze facetten.

BVB Landscaping daktuinsubstraat daktuin intensief bomen heesters UrbanRoof

Daktuinsubstraat intensief

In de intensieve daktuin groeien meestal heesters of bomen. Afhankelijk van de variërende plantbehoeften en het type dak, heeft BVB Landscaping verschillende substraten, met ieder hun unieke eigenschappen.

Urbanroof Basis heeft een grove structuur, een hoog poriënvolume en een hoge waterdoorlatendheid. Urbanroof Premium Light biedt meer balans in de fysische opbouw, heeft een hoge voedingswaarde en is ideaal voor intensieve daktuinen die minder goed bereikbaar zijn tijdens aanleg. Voor daken met grote bomen zoals bv. parkeergaragedaken is er Urbanroof Soil.

Voor het bemesten van een intensieve daktuin wordt een organische meststof en bodemverbeteraar geadviseerd.

BVB Landscaping daktuinsubstraat daktuin extensief UrbanRoof

Daktuinsubstraat extensief

Een extensieve daktuin is een onderhoudsarme daktuin. Het betreft een dak waarop een bodembedekker is toegepast in de vorm van Sedum. Dit is een eenvoudig te onderhouden, groenblijvende plant die het onder nagenoeg alle omstandigheden goed blijft doen. De opbouw van een dergelijke daktuin is echt anders, met name de verhouding tussen de drainagelaag en de substraatdikte.

Voor extensieve daktuinen wordt gebruik gemaakt van Urbanroof Basis of Urbanroof Premium Light. Deze laatste is ideaal op minder draagkrachtige daken.

Voor het bemesten van extensieve daktuinen wordt een organische meststof en bodemverbeteraar geadviseerd.

Groeiplaatsen op hoogte

Substraat ontwikkelen voor groeiplaatsen op hoogte is een bijzondere opgave. Vaak is vooronderzoek nodig, bijvoorbeeld naar de weersomstandigheden in de hoogbouw. Welke bomen of struiken komen er in de geveltuinen, hoe groot is de bak waarin ze groeien, wat voor irrigatiesysteem komt er? In kleine groeiplaatsen op hoogte moet het groen bovendien de nodige stevigheid krijgen om bestand te zijn tegen windstoten. Een hoge haakbaarheid van het substraat is dan wenselijk voor goede beworteling.

BVB Landscaping heeft substraat ontwikkeld en geleverd voor o.a. het eerste verticale bos van Nederland, de Trudo toren in Eindhoven (i.s.m. DuPré), en het project Wonderwoods in Utrecht.

BVB Landscaping lid van VBB

Vereniging Bouwwerk Begroeners

BVB Landscaping is als producent van daktuinsubstraat lid van de Vereniging Bouwwerk Begroeners, de branchevereniging op het gebied van bouwwerkbegroening. In 2023 heeft de VBB, onder licentie van het Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL), de FLL richtlijn vertaald, geactualiseerd en toegespitst op de Nederlandse wet- en regelgeving. De VBB FLL geldt daarmee als dè Nederlandse norm voor begroening van daken en gevels. BVB Landscaping heeft vanuit haar expertise over daktuinsubstraat mede bijgedragen aan de totstandkoming van deze VBB FLL norm.

Eigenschappen daktuinsubstraat

De basis van iedere daktuin is een uitgebalanceerd substraat. BVB produceert al ruim 20 jaar daktuin- en geveltuinsubstraat en doet veel onderzoek naar kort- en langdurige substraateigenschappen. Van belang zijn fysische stabiliteit (hoe lang blijft de structuur behouden), watercapaciteit (hoeveel kan het bufferen), gewicht (toegespitst op de draagkracht van het dak), voedingsbalans en bemesting.

Zoek