Skip to content

Groeiplaatsen op maat

BVB Landscaping verricht bodemadvies en produceert maatwerk structuur- en voedingssubstraten. Het opwaarderen van gebiedseigen grond is vaak een reële optie. Om de grond te optimaliseren, wordt zowel de lokale uitgangssituatie als de gewenste eindsituatie in kaart gebracht.

Bodemanalyse

Voor het opwaarderen van gebiedseigen grond verricht BVB Research enkele analyses: Een chemische bodembalansanalyse waarmee o.a. pH, EC en nutriëntenbalans bepaald wordt, een fysische analyse, ook wel granulaire analyse, inclusief M50, D60-D10 en lutumbepaling, desgewenst een biologische analyse en onkruiddruk toets. Met behulp van deze analyses kan de bodemverrijking toegespitst worden op onderstaande vraagstukken:

– Welke voedingselementen moeten worden aangevuld?
– Wat is de onkruiddruk door zaden en wortelonkruid?
– Hoe en tot waar moet pH worden gecorrigeerd?
– Hoe groot is de kans op verdichting/verslemping?
– Waar dient op gelet te worden tijdens bewerking?
– Welke groepen nuttige bodembiologie zijn onvoldoende aanwezig en moeten worden toegevoegd?

BVB Landscaping openbaar groen substraten

Bodemverrijking

Op basis van de uitkomst van de bodemanalyse wordt er een BVB Voedingsmix toegevoegd. Dit is een substraat met een hoge voedingsefficiëntie, speciaal geproduceerd voor het optimaliseren van de geanalyseerde bodem.

Het substraat stelt de afnemer in staat gebiedseigen grond op een duurzame manier op te waarderen zonder dat hier uitwisseling aan te pas komt, met alle bijkomende transportbewegingen. Tevens kan beplanting tot een jaar sneller dichtgegroeid zijn, waardoor op beheerskosten bespaard zal worden.

Neem voor het opwaarderen van gebiedseigen grond contact op met één van onze adviseurs.

Voeding op maat: Bomengrond

Als bomen zelf konden kiezen, zou de voorkeur uitgaan naar een groeiplaats die niet betreden kan worden, met daarin een structuurvolle, voedingsrijke bomengrond. BVB produceert al meer dan 20 jaar bomengrond (UrbanSubstraat). Het is verkrijgbaar in een basisvariant, een verrijkte variant en een project-specifieke maatwerk variant.

Zoek

BVB kwaliteitssubstraten nu ook in Noord-Nederland verkrijgbaar!

Vanaf 1 mei 2021 zijn BVB Landscaping en Donker Groen een intensief samenwerkingsverband aangegaan. Op hun productielocatie in Sneek zal Donker Groen vanaf heden de kwaliteitssubstraten van BVB voor Noord-Nederland gaan produceren. Hiermee creëren we landelijke dekking in het leveren van kwaliteitssubstraten voor het openbaar groen!
Lees meer over onze partners op de pagina Over ons.