Skip to content

Bodemadvies en voedingssubstraat

BVB Landscaping verricht bodemadvies en produceert structuur- en voedingssubstraten op maat. Om de grond te optimaliseren, wordt zowel de lokale uitgangssituatie als de gewenste eindsituatie in kaart gebracht. Bij bodemverbetering is het lokaal opwaarderen van gebiedseigen grond heel vaak een reële optie.

Bodemanalyse voor groeiplaatsverbetering

Bij groeiplaatsverbetering is vooronderzoek essentieel. Om groeiplaatsen te kunnen opwaarderen, kan BVB Research diverse analyses verrichten.

Met een chemische bodembalansanalyse worden o.a. pH, EC en nutriëntenbalans bepaald. Er kan een fysische analyse, ook wel granulaire analyse, worden uitgevoerd inclusief M50, D60-D10 en lutumbepaling. Desgewenst verrichten we ook een biologische analyse en onkruiddruk toets.

Kwaliteitsborging kwaliteitscontrole substraat BVB Landscaping De Lier

Analyse & bodemverrijking

Met bovenstaande analyses richt BVB Research zich op de volgende vraagstukken:

– Welke voedingselementen moeten worden aangevuld?
– Wat is de onkruiddruk door zaden en wortelonkruid?
– Hoe en tot waar moet pH worden gecorrigeerd?
– Hoe groot is de kans op verdichting/verslemping?
– Waar dient op gelet te worden tijdens bewerking?
– Welke groepen nuttige bodembiologie zijn onvoldoende aanwezig en moeten worden toegevoegd?

Op basis van de uitkomst van de analyses wordt er een BVB Voedingsmix op maat gemaakt. Een substraat met een hoge voedingsefficiëntie, speciaal samengesteld om de geanalyseerde bodem te optimaliseren.

 

BVB Landscaping opwaarderen bodem aanplant bomen Nijmegen

Opwaarderen gebiedseigen bodem

Voor de optimalisatie van groeiplaatsen is het opwaarderen van gebiedseigen grond vaak een duurzame en reële optie. Het op maat gemaakte substraat stelt afnemers in staat groeiplaatsverbetering op locatie uit te voeren. Er is minder of geen sprake van uitwisseling, met alle bijkomende transportbewegingen. Tevens kan beplanting tot een jaar sneller dichtgegroeid zijn, waardoor op beheerskosten bespaard zal worden.

Lees meer over opwaarderen van gebiedseigen bodem of bespreek de mogelijkheden met één van onze adviseurs.

Voeding op maat: Verrijkte Bomengrond

Als bomen zelf konden kiezen, zou de voorkeur uitgaan naar een groeiplaats die niet betreden kan worden, met daarin een structuurvolle, voedingsrijke bomengrond. BVB produceert al meer dan 20 jaar bomengrond (UrbanSubstraat). Het is verkrijgbaar in een basisvariant, een verrijkte variant en een project-specifieke maatwerk variant.

Zoek