Skip to content

Bodemadvies en voedingssubstraat

Het opwaarderen van gebiedseigen grond is vaak een reële optie. BVB Landscaping verricht bodemadvies en produceert maatwerk structuur- en voedingssubstraten. Om de grond te optimaliseren, wordt zowel de lokale uitgangssituatie als de gewenste eindsituatie in kaart gebracht.

Bodemanalyse

Voor het opwaarderen van gebiedseigen grond verricht BVB Research enkele analyses: Een chemische bodembalansanalyse waarmee o.a. pH, EC en nutriëntenbalans bepaald wordt, een fysische analyse, ook wel granulaire analyse, inclusief M50, D60-D10 en lutumbepaling, desgewenst een biologische analyse en onkruiddruk toets. Met behulp van deze analyses kan de bodemverrijking toegespitst worden op onderstaande vraagstukken:

– Welke voedingselementen moeten worden aangevuld?
– Wat is de onkruiddruk door zaden en wortelonkruid?
– Hoe en tot waar moet pH worden gecorrigeerd?
– Hoe groot is de kans op verdichting/verslemping?
– Waar dient op gelet te worden tijdens bewerking?
– Welke groepen nuttige bodembiologie zijn onvoldoende aanwezig en moeten worden toegevoegd?

Opwaarderen gebiedseigen bodem Alphen BVB Landscaping Bodemverrijking

Bodemverrijking

Op basis van de uitkomst van de bodemanalyse wordt er een BVB Voedingsmix toegevoegd. Dit is een substraat met een hoge voedingsefficiëntie, samengesteld voor het optimaliseren van de geanalyseerde bodem.

Het substraat stelt de afnemer in staat om gebiedseigen grond op locatie op een duurzame manier op te waarderen, zonder dat hier uitwisseling aan te pas komt, met alle bijkomende transportbewegingen. Tevens kan beplanting tot een jaar sneller dichtgegroeid zijn, waardoor op beheerskosten bespaard zal worden.

Neem voor het opwaarderen van gebiedseigen grond contact op met één van onze adviseurs.

Voeding op maat: Bomengrond

Als bomen zelf konden kiezen, zou de voorkeur uitgaan naar een groeiplaats die niet betreden kan worden, met daarin een structuurvolle, voedingsrijke bomengrond. BVB produceert al meer dan 20 jaar bomengrond (UrbanSubstraat). Het is verkrijgbaar in een basisvariant, een verrijkte variant en een project-specifieke maatwerk variant.

Zoek

Naamswijziging BVB Landscaping!

Per 1 augustus 2023 is de administratieve bedrijfsnaam BVB Landscaping B.V. gewijzigd in: Kekkilä-BVB Grubbenvorst B.V.

Voor vragen, advies, offertes of orders kunt u ons bereiken
via 077-799 8170.