Skip to content

Citykross

Klimaatadaptief concept voor ondergrondse groeiplaatsen

Elst centrum herinrichting BVB Landscaping

Klimaatadaptatie in het openbaar groen

Citykross combineert gezonde groei van bomen en planten met een slimme oplossing voor wateroverlast en hittegolven.

Het leven voor bomen in steden en dorpskernen is ingewikkeld. Boomwortels kunnen zich door verdichting van de grond slecht verspreiden, waardoor water en lucht minder goed de bodem in kunnen komen. Ook zorgt klimaatverandering, met bijbehorende stortregens en lange perioden van droogte, voor grote uitdagingen.

Leer hoe Citykross een optimale groeiomgeving realiseert en tegelijkertijd een oplossing biedt voor situaties zoals hittestress of wateroverlast.

Bekijk de Citykross-video
BVB Landscaping Citykross 2-6

Slim watermanagement

Het Citykross systeem is in staat om tijdens hoosbuien heel snel veel water op te nemen in de groeiplaats. Het houdt tevens voldoende water vast om bomen in droge perioden langere tijd van water te kunnen voorzien.

Citykross is gemaakt van gesteente, een speciaal voedingssubstraat en UrbanActive kool. De steenfracties verschillen per laag. Tussen de stenen is permanent ruimte voor wortels, lucht en water, essentieel voor zowel boom als bodembiologie. De grote poriën in het substraat slaan water op en verdelen dit gelijkmatig. De UrbanActive kool filtert verontreinigende stoffen uit het water en houdt deze vast. De aanwezige bodembiologie breekt deze stoffen af. De bomen nemen schoon water op en het overtollige water dringt de omliggende grond binnen.

BVB Landscaping Citykross 32-90

A living city – from the ground up

Als bomen voldoende water, voedingsstoffen, zuurstof en fysieke ruimte in de groeiplaats zelf kunnen vinden, zullen hun wortels hier niet langer naar zoeken onder het trottoir of in rioleringen. Met Citykross krijgen bomen ondergronds alles wat ze nodig hebben, in alle omstandigheden. Tegelijkertijd biedt het een oplossing voor uitdagingen als wateroverlast en langdurige perioden van droogte.

Meer informatie vindt u op de Citykross productpagina.

A living city – from the ground up.

Zoek