Skip to content

Citykross waterinfiltratie concept

Klimaatadaptieve groeiplaatsen met waterinfiltratie en waterbuffering door afkoppeling van hemelwater op groen

BVB Landscaping Citykross Oirschot

Klimaatadaptatie in het openbaar groen

Het leven voor bomen in steden en dorpskernen is ingewikkeld. Boomwortels kunnen zich door verdichting van de grond slecht verspreiden, waardoor water en lucht minder goed de bodem in kunnen komen. Ook zorgt klimaatverandering, met bijbehorende stortregens en lange perioden van droogte, voor grote uitdagingen.

Citykross is een klimaatadaptief concept voor waterinfiltratie en -buffering door afkoppeling van hemelwater op groen.

Opbouw Citykross groeiplaats waterinfiltratie

Waterberging en hittereductie

Het Citykross concept realiseert een optimale groeiomgeving alsmede een oplossing voor hittestress of wateroverlast. Door een slim ontwerp is de groeiplaats is in staat om tijdens hoosbuien veel en snel water op te nemen. Ook houdt de groeiplaats voldoende water vast om bomen in droge perioden langer van water te kunnen voorzien.

Als bomen voldoende water, voedingsstoffen, zuurstof en fysieke ruimte in de groeiplaats zelf kunnen vinden, zullen hun wortels hier niet langer naar zoeken onder het trottoir of in rioleringen. Dit betekent indirect dus ook een kostenreductie.

BVB Landscaping Citykross Oirschot actieve kool

Waterinfiltratie door slim design

Citykross is gemaakt van gesteente, een speciaal voedingssubstraat en UrbanActive kool. De steenfracties verschillen per laag. Tussen de stenen is permanent ruimte voor wortels, lucht en water, essentieel voor zowel boom als bodembiologie. De grote poriën in het substraat slaan water op en verdelen dit gelijkmatig. De UrbanActive kool filtert verontreinigende stoffen uit het water en houdt deze vast. De bodembiologie breekt deze stoffen af. De bomen nemen schoon water op en het overtollige water dringt de omliggende grond binnen. Onderstaande video brengt het proces goed in beeld.

Zoek