Skip to content

Citykross waterinfiltratie concept

Klimaatadaptieve groeiplaatsen met waterinfiltratie en waterbuffering door afkoppeling van hemelwater op groen

BVB Landscaping Citykross 32-90

Klimaatadaptatie in het openbaar groen

Het leven voor bomen in steden en dorpskernen is ingewikkeld. Boomwortels kunnen zich door verdichting van de grond slecht verspreiden, waardoor water en lucht minder goed de bodem in kunnen komen. Ook zorgt klimaatverandering, met bijbehorende stortregens en lange perioden van droogte, voor grote uitdagingen.

Citykross is een klimaatadaptief concept voor waterinfiltratie en -buffering door afkoppeling van hemelwater op groen. Het realiseert een optimale groeiomgeving alsmede een oplossing voor hittestress of wateroverlast. De groeiplaats is in staat om tijdens hoosbuien heel snel veel water op te nemen. Het houdt tevens voldoende water vast om bomen in droge perioden langere tijd van water te kunnen voorzien.

BVB Landscaping Citykross watermanagement openbaar groen ondergrondse groeiplaats substraat stadsbomen

Waterinfiltratie door slim design

Citykross is gemaakt van gesteente, een speciaal voedingssubstraat en UrbanActive kool. De steenfracties verschillen per laag. Tussen de stenen is permanent ruimte voor wortels, lucht en water, essentieel voor zowel boom als bodembiologie. De grote poriën in het substraat slaan water op en verdelen dit gelijkmatig. De UrbanActive kool filtert verontreinigende stoffen uit het water en houdt deze vast. De bodembiologie breekt deze stoffen af. De bomen nemen schoon water op en het overtollige water dringt de omliggende grond binnen.

Bekijk de Citykross-video
BVB Landscaping Citykross 32-90

A living city – from the ground up

Als bomen voldoende water, voedingsstoffen, zuurstof en fysieke ruimte in de groeiplaats zelf kunnen vinden, zullen hun wortels hier niet langer naar zoeken onder het trottoir of in rioleringen. Met Citykross krijgen bomen ondergronds alles wat ze nodig hebben, in alle omstandigheden. Tegelijkertijd biedt het een oplossing voor uitdagingen als wateroverlast en langdurige perioden van droogte.

Naar de Citykross productpagina .

A living city – from the ground up.

Zoek

Naamswijziging BVB Landscaping!

Per 1 augustus 2023 is de administratieve bedrijfsnaam BVB Landscaping B.V. gewijzigd in: Kekkilä-BVB Grubbenvorst B.V.

Voor vragen, advies, offertes of orders kunt u ons bereiken
via 077-799 8170.