Skip to content

Substraten voor golfbanen & sportvelden

De ondergrond van golfbanen en sportvelden moet aan specifieke eisen voldoen. Aspecten als opbouw, pH, zoutgehalte (EC) en korrelgrootte van het zand zijn belangrijke factoren voor een gezonde en fraaie grasmat of green.

Bodemanalyse & maatwerk

Er komt veel kijken bij een golfbaan of sportveld in topconditie. Een bodemanalyse kan de granulaire samenstelling, het organische stof gehalte, de pH-waarde en de aanwezige voedingselementen inzichtelijk maken. Op basis hiervan wordt de optimale productsamenstelling bepaald.

Om een green of grasmat zo strak en vlak mogelijk te krijgen, gebruikt BVB dresszand en dressgrond. Vette greens kunnen met greenzand worden gedresst om de toplaag schraler te maken. Hierdoor wordt de grasmat meer stabiel en waterdoorlatend.

BVB Landscaping aanleg golfbaan substraat dresszand bunkerzand green

Aanleg & onderhoud golfbaan

Bij het realiseren van een golfbaan in topconditie dient er met veel zaken tegelijk rekening gehouden te worden. Voor een optimale opbouw van golfbanen levert BVB bunkerzand, gedroogd zand en BVB Toplaag.

Bunkerzand dient vrij van stenen en vervuiling te zijn. De vorm en grootte van de zandkorrels en de dikte en waterdoorlatendheid van de zandlaag zijn van grote invloed op hoe makkelijk of moeilijk de bal uit de bunker kan worden geslagen. Afhankelijk van ontwerp en ligging zijn er ook esthetische keuzes te maken; de zandkleur kan variëren van geel tot (zilver)grijs en wit.

BVB Landscaping Rotterdam Feyenoord grasmat voetbalveld sportveld golfbaan aanleg onderhoud dressgrond

Aanleg & onderhoud voetbalveld

Voor een stabiele, vlakke, gezonde grasmat wordt bij aanleg en/of renovatie van sportvelden naast dresszand en dressgrond ook BVB Toplaag toegepast. Dit product wordt specifiek voor de klantsituatie gemengd. BVB maakt d.m.v. analyses granulaire samenstelling, organische stof gehalte, voedingselementen en pH-waarde inzichtelijk. Afhankelijk van de situatie worden bodempreparaten en organische stoffen aan het mengsel toegevoegd om het juiste bodemleven te activeren en de pH-waarde en hoeveelheid lutum in de hand te houden.

BVB draagt al jaren bij aan de kwaliteit van sportvelden, zoals ook de grasmat van het Feyenoord-stadion.

Onderzoek & ontwikkeling

BVB Landscaping investeert doorlopend in optimalisatie van haar sportveld- en golfbaansubstraten. Zo wordt er o.a. onderzoek gedaan op proefvelden bij golfclubs. Ook worden er regelmatig praktijkdagen georganiseerd, waarbij onze adviseurs meewerken op de greens en de grasmatten van diverse sportaccommodaties.

De inzichten die BVB Landscaping hier vergaart, worden ingezet om onze producten te optimaliseren en te delen met onze klanten.

Bekijk onze catalogus voor alle substraatproducten voor golfbanen en sportvelden.

Advies over sportveld of greens

Advies nodig over aanleg of onderhoud van uw sportveld of greens? Neem contact op met Vincent Kok, onze adviseur golfbaan- en sportveldsubstraten.

Zoek