Skip to content

Onze partners

BVB Landscaping verbindt zich graag aan duurzame en innovatieve organisaties. Bij de selectie van samenwerkingspartners kijkt BVB Landscaping expliciet naar duurzaamheid en kwaliteit van product, proces en eindproject.

Donker Groen

BVB Landscaping werkt samen met Donker Groen voor de levering van BVB substraten in het noorden en noordwesten van het land. Op de productielocatie in Sneek worden BVB substraten geproduceerd volgens de kwaliteitsnormen die de klant van ons gewend is. Zo kunnen alle klanten in Nederland dezelfde, uniforme kwaliteitssubstraten voor het openbaar groen krijgen.

Donker Groen is onderdeel van Donker Groep, een landelijk opererend bedrijf van creatieve groendenkers en doeners. Donker is actief met ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen, terreinen, wijken, speelterreinen, dak- en gevelgroen en binnentuinen voor B2B.

BVB Landscaping vaste planten substraat GreentoColour Venlo

Griffioen Wassenaar

Bij de aanleg van groeiplaatsen in de open grond werkt BVB Landscaping met het GreentoColour® concept voor vaste planten, een geregistreerd merk van Vasteplantenkwekerij Griffioen Wassenaar. Het concept behelst een totaalaanpak inclusief ontwerp, sortiment, plantkwaliteit, substraat en onderhoud, teneinde een optimaal visueel resultaat te bereiken, met lange levensduur en minimale beheerskosten.

Eén van de voorbeeldprojecten waarbij dit concept is toegepast, is het Burg. Geukerspark in Helmond. In een artikel in GROW magazine vertelt de gemeente over dit project.

BVB Landscaping Optigrün daktuin waterretentiedak

Optigrün daktuinen

Duurzaamheid en kwaliteit zijn gemeenschappelijke waarden in onze partnerschappen. Optigrün is een pionier op het gebied van daktuinen en retentiedaken. Het bedrijf is al sinds 1973 specialist in dakbegroeiing en levert inmiddels zo’n 85% van alle daktuinsystemen, inclusief materialen en systemen voor bv. waterdrainage, waterherwinning of bemesting.

Samen met Optigrün werkt BVB Landscaping aan diverse projecten (o.a. het Clausplein in Eindhoven) en aan de ontwikkeling van nieuwe substraatproducten voor toepassingen op daken in stedelijk gebied.

BVB Landscaping Park Positive groene parkeerplaats groenparkeren grasparking

Park Positive

Groen parkeren is het nieuwe normaal. De sleutel tot een succesvolle, langdurig groene parkeerplaats is de combinatie van kwalitatieve bestrating èn substraten. In nauwe samenwerking met Park Positive zijn door het hele land diverse, blijvend groene parkeerplaatsen aangelegd.

Een grasparking dient als regenwater-infiltratiezone binnen stedelijk gebied. Hierdoor wordt het hittestress-effect getemperd en ontstaat er bovendien gezond bodemleven. Daarnaast oogt het ook nog eens vele malen fraaier dan beton. Een voorbeeld in klimaatadaptief denken!

BVB Landscaping Boombunker HTW Treerootsystem Rootbox

HTW Treerootsystems

Zowel water als bomen zijn onze meest waardevolle hulpbron. In steden is het vaak te warm, te droog en te nat. Een combinatie van de blauwe en groene infrastructuur versterkt zowel de boomgroei als de waterhuishouding in de stad op een duurzaam verantwoorde manier.

Onze partner HTW heeft een uitgebreid assortiment groeiplaatsconstructies van eigen fabricage, waaronder de Rootbox boombunker. HTW gaat uit van de sleutelrol die bomen spelen in het leefbaar maken en houden van onze verharde steden. Meer aandacht en zorg voor de bodemgesteldheid waarin de bomen groeien, wordt beloond met een gezondere boom met een langere levensverwachting – en een gezondere leefomgeving.

BVB Landscaping Compost Van Iersel partner1

Van Iersel Compost

Kwaliteit is een must bij de productie van substraten voor het openbaar groen. Compost is een belangrijke grondstof voor deze substraten.

Van Iersel Compost verwerkt al decennia groenafval van openbare, particuliere en professionele bronnen tot hoogwaardige kwaliteitscompost. Met vier vestigingen is Van Iersel één van de grootste groenafvalverwerkers en composteringsbedrijven van Nederland.

Hoe het composteringsproces bij Van Iersel precies in zijn werk gaat, is te zien in één van de kennisvideo’s van BVB Landscaping rondom het thema kwaliteit.

BVB Landscaping Huebner Lee

Hübner-Lee

Hübner-Lee produceert milieuvriendelijke bestrating. Hun TTE straatelementen zijn 100% afkomstig van gerecycled plastic uit huishoudelijk afval. Ze zijn robuust en goedgekeurd voor verkeersklasse 60 (vrachtverkeer). De massieve vertanding rondom de elementen zorgt voor goede drukverdeling. Omdat de bovenzijde van de elementen voor 2/3 open is, zien gebruikers vooral gras.

Hübner-Lee levert ook vooraf ingezaaide TTE elementen. In combinatie met BVB Landscaping substraten wordt een draagkrachtige verharding gerealiseerd die waterdoorlatend en -infiltrerend is.

BVB Landscaping lid van VBB

Vereniging Bouwwerk Begroeners

BVB Landscaping is lid van de Vereniging Bouwwerk Begroeners, de branchevereniging op het gebied van bouwwerkbegroening. De VBB streeft ernaar krachten te bundelen en kennis te delen, om zo de markt voor groene daken en gevels verder te ontwikkelen. In 2023 heeft de VBB, onder licentie van het Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL), de FLL richtlijn vertaald, geactualiseerd en toegespitst op de Nederlandse wet- en regelgeving. BVB Landscaping heeft vanuit haar expertise mede bijgedragen aan de totstandkoming van deze VBB FLL norm.

De belofte van BVB Landscaping

Focus on customer success | Courage to renew | Trust through respect | Achieving together | From plant to planet, we care for life

Zoek