Skip to content

Substraat voor open grond groeiplaatsen

BVB Landscaping adviseert over slimme groeiplaatsinrichtingen in de openbare ruimte en levert hiervoor passende substraten. Bij groeiplaatsverbetering is het opwaarderen van gebiedseigen bodem vaak een reële optie.

Plantsoen en boomspiegels

BVB Landscaping heeft substraten ontwikkeld speciaal voor de stedelijke omgeving. Als plantvakken en boomspiegels door mensen betreden worden, en dit gebeurt helaas nogal eens, is de kans op verdichting van de bodem reëel. Gebrek aan lucht, vocht en bodemactiviteit maakt de groeiplaats minder geschikt voor bomengroei en onderbeplanting.

Voor parken, plantsoenen en andere open grond situaties zijn er diverse substraatproducten beschikbaar, zoals bv. BVB UrbanSubstraat. Deze bomengrond laat zich niet makkelijk verdichten en brengt bovendien stabiliteit en structuur.

BVB Landscaping GreenToColour substraat vaste planten openbaar groen

Vaste planten en borders

Voor vaste planten in het openbaar groen werkt BVB Landscaping met de GreentoColour producten van onze partner Griffioen Wassenaar. De productserie bestaat uit GreentoColour Basis, Drain en Buffer, allen geschikt voor andere toepassingen. Zo heeft GreentoColour Buffer een aanzienlijk hoger leem- en lutumaandeel, waardoor het meer water en voeding kan vasthouden dan andere producten. Een belangrijke eigenschap in het steeds grilliger wordende klimaat.

Neem voor vragen over het GreentoColour concept contact op met één van onze adviseurs.

BVB Landscaping opwaarderen bodem aanplant bomen Nijmegen

Opwaarderen gebiedseigen bodem

Voor groeiplaatsverbetering is het opwaarderen van gebiedseigen bodem vaak een reële optie. Omdat opwaardering de transportbewegingen en uitruil van grond beperkt, is het een zeer duurzame aanpak. Opwaardering gebeurt met Voedingsmix (Verrijkingsmix), een substraat speciaal geproduceerd voor een specifieke bodem. Eerst wordt met bodemanalyses de situatie in kaart gebracht. De gewenste eindsituatie wordt gerealiseerd met een maatwerk substraat met hoge voedingsefficiëntie. De bodem kan worden opgewaardeerd bij de aanplant van jonge bomen, zoals hieronder te zien is, maar ook op locaties met reeds aanwezige bomen en beplanting.

Meer over bodemanalyses en opwaardering

Zoek