Skip to content

Groeiplaatsen open grond

Als bomen zelf konden kiezen, zou hun voorkeur uitgaan naar een groeiplaats met structuurvolle, voedingsrijke bomengrond. Hoewel niet de bedoeling, worden plantvakken, boomspiegels en borders vaak betreden. BVB Landscaping adviseert over dergelijke groeiplaatsen en levert passende substraatproducten.

BVB Landscaping Open grond groeiplaats bomen planten heesters substraat mulch

Groeiplaatsen in open grond

Voor plantsoenen, parken, borders en andere open grond situaties zijn er diverse substraatproducten, zoals UrbanSubstraat (bomengrond), gazonsubstraat en grastegelsubstraat. Deze laatste is speciaal ontwikkeld om de grillen van een stedelijke omgeving te weerstaan.

BVB levert maatproducten zoals Voedingsmix, ook bekend als Verrijkingsmix, waarmee gebiedseigen grond opgewaardeerd kan worden. Het product wordt doorgemixt in de grond onder vaste planten. Het opwaarderen van gebiedseigen grond is een duurzame en vaak reële optie. Meer hierover onderaan deze pagina.

Voor vaste planten in de openbare ruimte werkt BVB met het GreenToColour concept.

BVB Landscaping Helmond Geukerspark

Vaste planten: GreentoColour

Voor vaste planten in het openbaar groen werkt BVB Landscaping met de GreentoColour producten van onze partner Griffioen Wassenaar. De productserie bestaat uit GreentoColour Basis, Drain en Buffer, allen geschikt voor andere toepassingen. Zo heeft GreentoColour Buffer een aanzienlijk hoger leem- en lutumaandeel, waardoor het meer water en voeding kan vasthouden dan andere producten. Een zeer belangrijke eigenschap in ons huidige, steeds grilliger wordende klimaat.

Neem voor vragen over het GreentoColour concept contact op met één van onze adviseurs.

BVB Landscaping Groeiplaats open grond Urbansubstraat mulch bomen heersters vaste planten

Stabiele aanplant: UrbanSubstraat en Mulch

Als plantvakken en boomspiegels betreden worden, wordt de grond in elkaar gedrukt en verdicht deze. Door gebrek aan lucht, vocht en bodemactiviteit wordt de groeiplaats minder geschikt voor bomengroei en onderbeplanting. Om dit te voorkomen, kan BVB UrbanSubstraat structuur en stabiliteit brengen. Dit product kan tegen een stootje en laat zich niet makkelijk verdichten.

UrbanSubstraat komt het beste tot zijn recht in combinatie met een toplaag van een mulchproduct zoals Mulchschors of Bosstrooisel beschermt de bodem tegen uitdroging en bevriezing, stimuleert bodembiologie, remt onkruidgroei en is een fraaie afwerking van een open plantvak.

BVB Landscaping substraat vaste planten openbaar groen open grond

Gezonde bodem: Schimmeldominante Humuscompost

Het product Schimmeldominante Humuscompost is een zeer geschikt product voor zowel de aanplant van nieuwe bomen als diverse vormen van groeiplaatsverbetering.

Het bevat een grote diversiteit aan schimmels, bacteriën en protozoa (Agaricomyceten, Actinomyceten, Rhizobiales, Cercozoa) en brengt stabiele humus, voeding en een hoge diversiteit aan schimmeldominant bodemleven. Met deze compost kan “dode grond” voor lange termijn worden opgewaardeerd.

Duurzame groeiplaatsverbetering

Het opwaarderen van gebiedseigen grond is vaak een reële optie. De lokale uitgangssituatie wordt in kaart gebracht d.m.v. bodemanalyses. De gewenste eindsituatie wordt bereikt met een maatwerk substraat, met een hoge voedingsefficiëntie, speciaal geproduceerd voor de optimalisatie van die specifieke bodem.

Zoek

Komt u ook naar de Floriade?

BVB Landscaping neemt op de Floriade met substraat en halfverharding deel aan kavel 127 ‘GROWING GREEN IN OUR CITIES’. Hier wordt getoond hoe in een drukke stad toch een groene openbare ruimte gecreëerd kan worden met gebruik van de juiste planten en materialen.

Kavel127 is een samenwerking van Griffioen Wassenaar, Boot & Dart, De Noordhoek, Frisia Bergum, Weijers Bloembollen, Joosten Kunststoffen, Streetlife en BVB Landscaping.