Skip to content

Citykross regenwaterinfiltratie substraat Oirschot

In toekomstbestendige woonwijken is waterinfiltratie een must. Het afkoppelen van regenwater op groen is hard nodig in de strijd tegen wateroverlast. Het ontziet het riool. En door water af te voeren naar groen, komt het bovendien terecht waar het hoort: in de natuur. Zo realiseer je groene, hittebestendige, klimaatadaptieve woonwijken. Lees hier hoe Gemeente Oirschot het Citykross systeem aanlegde.

BVB Landscaping Citykross Oirschot Slingerbos waterinfiltratie

Waterinfiltratie woonwijk

Gemeente Oirschot is stevig aan het verduurzamen en woonwijken toekomstbestendig aan het maken. In 2023 was de straat Slingerbos aan de beurt. Aannemer Van der Zanden Moergestel verving het riool en legde de weg opnieuw aan. Ook is meteen de waterinfiltratie in de straat verbeterd. Van der Zanden legde het Citykross systeem aan, wat afvalwater en regenwater scheidt, het regenwater bergt in de fundering van de weg, en afvoert naar het (nieuwe) groen in de straat. In onderstaande video een impressie van de herinrichting.

(tekst gaat door onder video)

BVB Landscaping Citykross Oirschot waterinfiltratie Slingerbos

Geen wortelopdruk, minder kosten

In de Citykross opbouw is permanent ruimte voor wortels, lucht en water. Dit is essentieel voor zowel boom als bodembiologie, maar het voorkomt ook schade door wortelopdruk. Als bomen genoeg ruimte, water, voeding en zuurstof in de groeiplaats zelf krijgen, zullen hun wortels hier niet naar zoeken onder het trottoir of in rioleringen. Dit betekent indirect dus een kostenreductie. Technische informatie over de opbouw en samenstelling vindt u op de productpagina.

BVB Landscaping Citykross Oirschot kolk waterinfiltratie

Citykross substraat en kolken

Onder het wegdek liggen meerdere Citykross substraatlagen; de wortellaag, de infiltratielaag, en de verharding onder het wegdek. Het water van de daken komt terecht in kolken van TBS-SVA, die specifiek zijn ontworpen om hoog in het systeem water te laten infiltreren. Deze kolken leiden het water in de richting van omliggende groenvakken of bomen. Het systeem ontziet het riool tijdens hoosbuien en houdt voldoende water vast om het groen later van vocht te kunnen voorzien. Zo heeft de straat minder wateroverlast en is ze meer hittebestendig.

Zoek