Skip to content
Structuur- en voedingssubstraten

BVB Voedingsmix op maat

BVB Landscaping opwaarderen gebiedseigen bodem Verrijkingsmix Nijmegen BVB Landscaping Onderzoek Research Duurzaamheid substraten1 BVB Substrates Landscaping Research openbaar groen BVB Voedingsmix opwaarderen gebiedseigen grond bodemadvies maatwerk substraat

In veel gevallen is het wenselijk om gebiedseigen grond op te waarderen, bv. omdat de pH niet optimaal is, onvoldoende nuttige bodembiologie aanwezig is of de fysische structuur niet optimaal is voor een gezonde groei. Het lokaal opwaarderen van gebiedseigen grond is de meest duurzame optie, aangezien er geen uitwisseling plaatvindt met alle bijbehorende transportbewegingen.

Om ervoor te zorgen dat de juiste voedingsmix wordt toegepast, wordt eerst zowel de uitgangssituatie als de gewenste eindsituatie in kaart gebracht. BVB Research voert daarom drie analyses uit van de gebiedseigen grond. Op basis van deze uitkomsten wordt de juiste voedingsmix samengesteld.

BVB Voedingsmix is een maatproduct en wordt dus altijd op basis van een laboratoriumanalyse samengesteld. Lees meer over deze analyses op de pagina over groeiplaatsen op maat. Heeft u vragen over dit product of over andere specials, neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Advies op maat

Samenstelling op basis van bodemanalyses

Meest duurzame en kostenefficiënte oplossing

BVB Landscaping opwaarderen gebiedseigen bodem Verrijkingsmix Nijmegen BVB Landscaping Onderzoek Research Duurzaamheid substraten1 BVB Substrates Landscaping Research openbaar groen BVB Voedingsmix opwaarderen gebiedseigen grond bodemadvies maatwerk substraat

Zoek