Skip to content

BVB UrbanRoof Pearl Light

BVB Landscaping openbaar groen daktuin daktuinsubstraat

BVB UrbanRoof Pearl Light is een speciaal ontwikkeld, extreem lichtgewicht daktuinsubstraat, met een eigen gewicht van ongeveer 400 kilogram m3. Het product is zeer specifiek in gebruik, toepassing altijd in overleg met een adviseur.

Voor dit substraat is geen productblad beschikbaar. Heeft u vragen over het product, over andere specials of maatwerk substraten, neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Extreem lichtgewicht daktuinsubstraat

Eigen gewicht van ong. 400 kg / m3

Toepassing in overleg met adviseur

BVB Landscaping openbaar groen daktuin daktuinsubstraat

Zoek

Komt u ook naar de Floriade?

BVB Landscaping neemt op de Floriade met substraat en halfverharding deel aan kavel 127 ‘GROWING GREEN IN OUR CITIES’. Hier wordt getoond hoe in een drukke stad toch een groene openbare ruimte gecreëerd kan worden met gebruik van de juiste planten en materialen.

Kavel127 is een samenwerking van Griffioen Wassenaar, Boot & Dart, De Noordhoek, Frisia Bergum, Weijers Bloembollen, Joosten Kunststoffen, Streetlife en BVB Landscaping.