Skip to content
Substraten voor border & plantsoen

BVB Tuinaarde

BVB Landscaping Tuinaarde teelaarde

BVB Tuinaarde is geschikt voor het verrijken van de bodem waarin vaste planten staan. Het product is ook geschikt om (tuin)beplanting direct in aan te brengen zonder doormenging.

Universeel product voor tuinbeplanting

Makkelijk te verwerken

Te combineren met mulchlaag

BVB Landscaping Tuinaarde teelaarde
Downloads

Zoek