Skip to content
Substraten voor border & plantsoen

BVB Green to Colour Drain

Green to Colour Drain BVB Landscaping substraat

BVB Green to Colour Drain is geschikt voor vaste planten op locaties met een hoge grondwaterstand en/of in een zanderige omgeving. Ter voorkoming van uitdroging van de toplaag en het activeren van bodemleven, wordt geadviseerd dit product met een BVB mulchlaag te combineren.

Makkelijk aan te brengen

Weinig slempgevoelig

Groengarantie van Griffioen Wassenaar

Green to Colour Drain BVB Landscaping substraat

Zoek