Skip to content
Substraten voor bomen & plantsoen

BVB Green to Colour Buffer

BVB Landscaping substraat vaste planten openbaar groen open grond Green to Colour Buffer BVB Landscaping substraat

BVB Green to Colour Buffer is geschikt voor vaste planten op locaties met een lage grondwaterstand. De planten moeten in het begin even wennen aan de zuigspanning van dit substraat. Ter voorkoming van uitdroging van de toplaag en het activeren van bodemleven, wordt geadviseerd dit product met een BVB mulchlaag te combineren.

Staan de planten in een zanderige omgeving, dan is Green to Colour Drain wellicht aan te raden. In alle andere situaties is er Green to Colour Basis.

Hoog waterbufferend vermogen

Hogere voedingscapaciteit

Groengarantie van Griffioen Wassenaar

BVB Landscaping substraat vaste planten openbaar groen open grond Green to Colour Buffer BVB Landscaping substraat

Zoek

Komt u ook naar de Floriade?

BVB Landscaping neemt op de Floriade met substraat en halfverharding deel aan kavel 127 ‘GROWING GREEN IN OUR CITIES’. Hier wordt getoond hoe in een drukke stad toch een groene openbare ruimte gecreëerd kan worden met gebruik van de juiste planten en materialen.

Kavel127 is een samenwerking van Griffioen Wassenaar, Boot & Dart, De Noordhoek, Frisia Bergum, Weijers Bloembollen, Joosten Kunststoffen, Streetlife en BVB Landscaping.