Skip to content
Substraten voor bomen & plantsoen

BVB Green to Colour Buffer

Green to Colour Buffer BVB Landscaping substraat BVB Landscaping substraat vaste planten openbaar groen open grond

BVB Green to Colour Buffer is geschikt voor vaste planten op locaties met een lage grondwaterstand. De planten moeten in het begin even wennen aan de zuigspanning van dit substraat. Ter voorkoming van uitdroging van de toplaag en het activeren van bodemleven, wordt geadviseerd dit product met een BVB mulchlaag te combineren.

Staan de planten in een zanderige omgeving, dan is Green to Colour Drain wellicht aan te raden. In alle andere situaties is er Green to Colour Basis.

Hoog waterbufferend vermogen

Hogere voedingscapaciteit

Groengarantie van Griffioen Wassenaar

Green to Colour Buffer BVB Landscaping substraat BVB Landscaping substraat vaste planten openbaar groen open grond

Zoek

BVB kwaliteitssubstraten nu ook in Noord-Nederland verkrijgbaar!

Vanaf 1 mei 2021 zijn BVB Landscaping en Donker Groen een intensief samenwerkingsverband aangegaan. Op hun productielocatie in Sneek zal Donker Groen vanaf heden de kwaliteitssubstraten van BVB voor Noord-Nederland gaan produceren. Hiermee creëren we landelijke dekking in het leveren van kwaliteitssubstraten voor het openbaar groen!
Lees meer over onze partners op de pagina Over ons.