Skip to content
Substraten voor bomen & plantsoen

BVB Green to Colour Basis

Green to Colour Basis BVB Landscaping substraat BVB Landscaping GreenToColour substraat vaste planten openbaar groen

BVB Green to Colour Basis is universeel geschikt voor vaste planten en is toe te passen in de meeste situaties.

Staan de planten in een omgeving waar de gebiedseigen bodem klei-achtig of löss-achtig is en/of een lage grondwaterstand heeft, dan is Green to Colour Buffer wellicht geschikter. Staan of komen de planten in een zanderige omgeving, dan is Green to Colour Drain veelal aan te raden.

Geschikt voor de meeste situaties

Ook beschikbaar in varianten Buffer en Drain

Groengarantie via Griffioen Wassenaar

Green to Colour Basis BVB Landscaping substraat BVB Landscaping GreenToColour substraat vaste planten openbaar groen

Zoek

Komt u ook naar de Floriade?

BVB Landscaping neemt op de Floriade met substraat en halfverharding deel aan kavel 127 ‘GROWING GREEN IN OUR CITIES’. Hier wordt getoond hoe in een drukke stad toch een groene openbare ruimte gecreëerd kan worden met gebruik van de juiste planten en materialen.

Kavel127 is een samenwerking van Griffioen Wassenaar, Boot & Dart, De Noordhoek, Frisia Bergum, Weijers Bloembollen, Joosten Kunststoffen, Streetlife en BVB Landscaping.