Skip to content
Substraten voor bomen & plantsoen

BVB Green to Colour Basis

Green to Colour Basis BVB Landscaping substraat BVB Landscaping GreenToColour substraat vaste planten openbaar groen

BVB Green to Colour Basis is universeel geschikt voor vaste planten en is toe te passen in de meeste situaties.

Staan de planten in een omgeving waar de gebiedseigen bodem klei-achtig of löss-achtig is en/of een lage grondwaterstand heeft, dan is Green to Colour Buffer wellicht geschikter. Staan of komen de planten in een zanderige omgeving, dan is Green to Colour Drain veelal aan te raden.

Geschikt voor de meeste situaties

Ook beschikbaar in varianten Buffer en Drain

Groengarantie via Griffioen Wassenaar

Green to Colour Basis BVB Landscaping substraat BVB Landscaping GreenToColour substraat vaste planten openbaar groen

Zoek

BVB kwaliteitssubstraten nu ook in Noord-Nederland verkrijgbaar!

Vanaf 1 mei 2021 zijn BVB Landscaping en Donker Groen een intensief samenwerkingsverband aangegaan. Op hun productielocatie in Sneek zal Donker Groen vanaf heden de kwaliteitssubstraten van BVB voor Noord-Nederland gaan produceren. Hiermee creëren we landelijke dekking in het leveren van kwaliteitssubstraten voor het openbaar groen!
Lees meer over onze partners op de pagina Over ons.