Skip to content
Substraten voor border & plantsoen

BVB Green to Colour Basis

Green to Colour Basis BVB Landscaping substraat BVB Landscaping GreenToColour substraat vaste planten openbaar groen

BVB Green to Colour Basis is universeel geschikt voor vaste planten en is toe te passen in de meeste situaties.

Staan de planten in een omgeving waar de gebiedseigen bodem klei-achtig of löss-achtig is en/of een lage grondwaterstand heeft, dan is Green to Colour Buffer wellicht geschikter. Staan of komen de planten in een zanderige omgeving, dan is Green to Colour Drain veelal aan te raden.

Geschikt voor de meeste situaties

Ook beschikbaar in varianten Buffer en Drain

Groengarantie via Griffioen Wassenaar

Green to Colour Basis BVB Landscaping substraat BVB Landscaping GreenToColour substraat vaste planten openbaar groen

Zoek