Skip to content

Duurzaamheid & kwaliteit bij BVB Landscaping

BVB Landscaping investeert doorlopend in verduurzaming van producten en productieprocessen. Zo groeien we samen naar een betere toekomst.

Verduurzaming met substraat

De klimaatdoelen van de Europese Unie zijn ambitieus. Voor onze klanten betekenen zij zowel kansen als uitdagingen. BVB Landscaping ondersteunt klanten met eerlijk advies en zorgvuldig opgebouwde kennis. Al jarenlang deelt BVB Landscaping haar expertise op het gebied van organische substraten op een actieve manier.

Ook is BVB Landscaping continue bezig met de optimalisatie en verdere verduurzaming van onze groeimedia en de daarbij behorende processen. Zo maakt BVB al jaren gebruik van de Milieu Kosten Indicator.

LCA Life Cycle Analysis BVB Landscaping

Milieukostenindicator

Ons doel is om de productie en levering van substraten doorlopend te verduurzamen. BVB Landscaping maakt gebruik van de MKI om de klant inzicht te geven in hoe duurzame keuzes effect hebben op financiële resultaten.

De MKI wordt berekend op basis van de Life Cycle Analysis. Deze meet de duurzaamheidsprestatie van producten en kijkt naar het proces vanaf grondstofwinning totaan levering op locatie (cradle to client). Bij de MKI-meting wordt gebruik gemaakt van de methodieken ISO14040, ISO14044 en EN15804.

Onderzoek & ontwikkeling

BVB Substrates is de enige substraatproducent in de openbaargroensector die een eigen onderzoeksfaciliteit heeft. De afdeling R&D verricht onderzoek naar nieuwe grondstoffen, verbetering van recepturen en aanscherping van productspecificaties. BVB werkt hiervoor o.a. samen met Wageningen University & Research en KIWA Koac.

BVB Landscaping monster batch kwaliteitsborging Jarno De Lier

Kwaliteitsborging

De mate waarin bij BVB Landscaping kwaliteit wordt nagestreefd en geborgd is uniek in de openbaar groen sector. BVB Landscaping controleert alle producten op fysische en chemische eigenschappen.

Van iedere vracht substraat wordt door BVB Research zes maanden een monster bewaard ter eventuele (her)controle. Tevens wordt bij iedere vracht een pH- en EC-meting uitgevoerd om te controleren of de vracht voldoet aan ISO-specificaties. Met deze eindcontrole en de track- and traceability van de producten borgt BVB Landscaping de kwaliteit van haar substraten.

BVB Landscaping productielocatie Nijmegen

Certificaten

BVB Landscaping voldoet aan kwaliteitsnormen ISO9001 en ISO26000, waarmee bedrijven een aantoonbare bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving – en de factoren mens, maatschappij (people) en milieu (planet) bijdragen aan het maken van winst (profit).

BVB Landscaping is bovendien BRL 9335-4 gecertificeerd voor alle grond die geleverd wordt vanaf de locatie in Nijmegen, en BRL 9341 gecertificeerd voor bomengranulaten en daktuinsubstraten.

Alle producten kunnen binnen bovenstaande normen PFAS-vrij gemaakt en conform BBK (besluit bodemkwaliteit) worden toegepast.

Duurzaam in de praktijk

Eén van de meest duurzame methoden ingezet door BVB Landscaping in openbaar groen is het opwaarderen van gebiedseigen grond.

Zoek