Skip to content

Waterberging

Met het veranderende klimaat zijn waterbergingssystemen nodig om zowel wateroverlast als hittestress tegen te gaan. Er zijn diverse waterbuffers onder groeiplaatsen mogelijk.

BVB Landscaping Waterbuffer waterberging Grindkoffer UrbanSteenslag

Waterbuffer: grindkoffer

De grindkoffer als waterbergingsconstructie bestaat uit een skelet van kwartsgesteente met een holle ruimte van minimaal 45%, waarvan de stenen maximaal 22mm groot zijn. Deze waterberging kan 400 liter per m3 bufferen.

De grindkoffer dient in zijn geheel ingesloten te worden door een permeabel scheidingsdoek, zodat er geen vervuiling kan plaatsvinden.

De constructie heeft van nature een capillaire werking in combinatie met onder andere groeiplaatsen in open grond, groeiplaatsen in verharding en grastegelconstructies.

Voor de grindkoffer wordt gebruik gemaakt van het product UrbanSteenslag 16-22, te vinden in onze productcatalogus.

BVB Landscaping Waterbuffer waterberging krattensysteem

Waterbuffer: krattensysteem

Het waterberginssysteem met infiltratiekratten is een geavanceerd, klimaatadaptief ontwerp waarmee veel water geborgen kan worden in een relatief kleine ruimte.

Het loos- en bergingsvermogen van het krattensysteem is instelbaar, waardoor ingespeeld kan worden op piekbuien en andere weersvoorspellingen.

Het systeem bestaat uit infiltratiekratten waar per 5 m2 drainzand wordt aangebracht ter voorkoming van een capillaire breuk. Door een scheidingsdoek is het krattensysteem bestand tegen vervuiling.

Omdat de ondergrond helemaal vlak moet zijn, dient de aanleg met precisie te worden uitgevoerd.

BVB Landscaping Waterbuffer waterberging UrbanSteenwolpaneel

Waterbuffer: Steenwolpaneel

Het steenwolpaneel als waterbergingssysteem kan ongeveer 950 liter per m3 bufferen.

Steenwol heeft van nature al een capillaire werking, waardoor water goed verdeeld wordt over het paneel.

Omdat het van nature ook bestand is tegen vervuiling, kan het steenwolpaneel zonder scheidingsdoek aanbracht worden.

Deze waterbergingsconstructie is toepasbaar in veel denkbare situaties; in groeiplaatsen in open grond en onder verharding, in grastegelconstructies en bij maatwerk groeiplaatsen.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over klimaatadaptieve ontwerpen en waterbergingssystemen in de openbare ruimte contact op met onze adviseurs.

Zoek

BVB kwaliteitssubstraten nu ook in Noord-Nederland verkrijgbaar!

Vanaf 1 mei 2021 zijn BVB Landscaping en Donker Groen een intensief samenwerkingsverband aangegaan. Op hun productielocatie in Sneek zal Donker Groen vanaf heden de kwaliteitssubstraten van BVB voor Noord-Nederland gaan produceren. Hiermee creëren we landelijke dekking in het leveren van kwaliteitssubstraten voor het openbaar groen!
Lees meer over onze partners op de pagina Over ons.