Skip to content

Sportvelden & golfbanen

De ondergrond van sportvelden en golfbanen moet aan specifieke eisen voldoen. Aspecten als opbouw, pH, zoutgehalte (EC) en korrelgrootte van het zand zijn belangrijke factoren voor een gezonde en fraaie grasmat of green.

BVB Landscaping Rotterdam Feyenoord grasmat voetbalveld sportveld golfbaan aanleg onderhoud dressgrond

Aanleg & onderhoud voetbalveld

BVB draagt al jaren bij aan de kwaliteit van sportvelden, zoals ook de grasmat van het Feyenoord-stadion.

Om een stabiele, vlakke, gezonde grasmat te krijgen, wordt bij de aanleg en/of renovatie van sportvelden BVB Toplaag toegepast. Dit product wordt altijd specifiek voor de klantsituatie gemengd. Aan het mengsel worden, afhankelijk van de situatie, bodempreparaten en organische stoffen toegevoegd om het juiste bodemleven te activeren en bijvoorbeeld de pH-waarde en de hoeveelheid lutum in de hand te houden.

BVB voert diverse analyses uit, waarbij granulaire samenstelling, organische stof gehalte, pH-waarde en aanwezige voedingselementen inzichtelijk worden gemaakt. Afhankelijk hiervan wordt advies uitgebracht.

BVB Landscaping aanleg golfbaan substraat dresszand bunkerzand green

Aanleg & onderhoud golfbaan

Bij het realiseren van een golfbaan in topconditie dient er met veel zaken tegelijk rekening gehouden te worden. De bunker en het zand vormen een hindernis, maar dienen veilig en bespeelbaar te zijn.

Bunkerzand dient vrij van stenen en vervuiling te zijn. De vorm en grootte van de zandkorrels en de dikte en waterdoorlatendheid van de zandlaag zijn van grote invloed op hoe makkelijk of moeilijk de bal uit de bunker kan worden geslagen. Afhankelijk van ontwerp en ligging zijn er ook esthetische keuzes te maken; de zandkleur kan variëren van geel tot (zilver)grijs en wit.

BVB Landscaping opbouw golfbanen substraat toplaag bunkerzand dresszand

Analyse & maatwerk

Er komt veel kijken bij een golfbaan of sportveld in topconditie. Een bodemanalyse kan de granulaire samenstelling, het organische stof gehalte, de pH-waarde en de aanwezige voedingselementen inzichtelijk maken. Op basis hiervan wordt de optimale productsamenstelling bepaald.

Om een green of een grasmat zo strak en vlak mogelijk te krijgen, gebruikt BVB Landscaping dresszand en dressgrond. Deze laatste is ontwikkeld op basis van heidecompost. Vette greens kunnen met greenzand worden gedresst om de toplaag schraler te maken. Hierdoor wordt de grasmat meer stabiel en waterdoorlatend.

Voor een optimale opbouw van golfbanen levert BVB ook bunkerzand, gedroogd zand en BVB Toplaag. Bekijk onze catalogus voor alle substraatproducten.

Advies over sportveld of greens

Neem voor advies over aanleg of onderhoud van uw sportveld of greens contact op met één van onze adviseurs.

Zoek